Tag - cây bạch mã hoàng tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Cây Bạch Mã Hoàng Tử
Tên thông thường: Cây Bạch mã hoàng tử, Cây Bạch Mã
Tên khoa học: Aglaonema sp.
Họ: Araceae (ráy)
Chiều cao: 25-35 cm
Đặc điểm cây bạch mã hoàng tử

Cây bạch mã hoàng tử có chiều cao trung bình khoảng 40-80 cm, tán rộng khoảng 30-35 cm; thân vươn thẳng.
Thân trắng, gân lá màu trắng trong; lá dài vươn thẳng xanh mướt, tán lá lớn; cây thường mọc theo bụi vì cây con đâm chồi từ cây mẹ
Cây thích nghi tốt […]