Tag - cảnh quan samsung

Thi công cảnh quan Samsung Elictronic Thái Nguyên

Thi công cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Thái Nguyên
Năm thực hiện: 2013
Gói Thầu: cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Thái Nguyên
Chủ Đầu Tư: Samsung Everland
Địa Điểm:Phổ Yên, Thái Nguyên

Thi công cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Bắc Ninh

Thi công cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Bắc Ninh
Năm thực hiện: 2015
Gói Thầu: cảnh quan cây xanh Samsung Elictronic Bắc Ninh
Chủ Đầu Tư: Samsung Everland
Địa Điểm:Yên Phong, Bắc Ninh