Tag - cách tưới nước cho cây

Cách tưới nước cho cây trong sân vườn sau trồng

Cây cối sau khi được trồng cần một chế độ tưới riêng. Từng thời gian sẽ có nhu cầu nước tưới riêng. Các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau.
Một dự án cảnh quan sân vườn tốt bao gồm một hỗn hợp của nhiều loại cây như bụi cây, cỏ và hoa. Mỗi cây được trồng trong sân vườn, nhưng có yêu cầu về nước, đất và ánh sáng mặt trời khác nhau. Để giữ cho cây […]