Làm gì khi cây bị héo

Back to Bài viết

Làm gì khi cây bị héo

Cây bạn mua về sau vài ngày bị héo, cây trồng lâu năm bỗng nhiên bị héo bạn không biết làm gì. Hãy bình tĩnh và đọc các chỉ dẫn của chúng tôi:

Có nhiều nguyên nhân nhưng trước tiên tự hỏi bạn đã tưới nước và đảm bảo đủ nước cho cây chưa. Hãy kiểm tra đất quanh gốc cây đào sâu xuống 5-10cm nếu đất khô vón cục tức bạn đã không cho cây uống nước.

Nếu trường hợp đất vẫn ẩm mà cây vẫn héo thì làm các biện pháp tiếp theo. Với câu thảm hoa bụi bạn cần kiểm tra gốc cây xem có bị thối nhũn không nếu thối nhũn gốc chứng tỏ cây của bạn đã bị nấm hoặc virut, nếu chỉ thối một phần cành lá bạn dùng kéo cắt cành thối nhũn rồi đem chỗ khác tiêu hủy sau đó phun thuốc tương ứng.

Với cây thân gỗ kiểm tra quanh thân và toàn bộ cây nếu có dấu hiệu cây đục thân thì dùng biện pháp thủ công để bắt, nếu không triệt để phải dùng thuốc, nhưng nếu trường hợp toàn bộ cây bị héo có nghĩa cây của bạn đã bị sâu đục thăn cắt đứt đường vận chuyển chất sống và nước lên lá, trường hợp này thuộc ca khó chữa, nếu bị héo một phần thì bắt và sử lý sâu ngay.

Với trường hợp không khô hạn, không sâu, kiểm tra đất đào sâu xuống sâu thấy rất nhiều nước, như vậy cây của bạn bị úng nước. Biện pháp đầu tiên đào lên 1 sợi rễ của cây và đưa lên mũi ngửi nếu có mùi thối tức cây của bạn bị thối bộ rễ rồi. Phải rút hết nước đưa cây ra khỏi vùng ngập úng.

Các cây đã thối toàn bộ rễ thì rất khó cứu chữa, với cây bị một phần thì bứng cây lên tỉa hết rễ thối rồi dùng nước sạch rửa, rồi rửa qua nước trị nấm sau đó nhúng thuốc kích thích ra rễ đem trồng vùng đất sạch và phải nhớ tỉa cành lá hạn chế thoát hơi nước chỉ để 10% lá.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết