Chăm sóc cây xanh sân vườn cung văn hóa hữu nghị Việt Trung

Back to Bài viết

Chăm sóc cây xanh sân vườn cung văn hóa hữu nghị Việt Trung

Chăm sóc cây xanh sân vườn cung văn hóa hữu nghị Việt Trung

Năm thực hiện: 2016

Gói Thầu: Duy trì cây xanh cảnh quan

Chăm sóc cắt tỉa cây xanh Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Trung

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Bài viết